Много фондации по света имат за цел да допринесат за лечението на тежки заболявания, облекчаването на страданията на хората, борбата с несправедливости или с човешкото въздействие върху планетата, но малко от тях се интересуват от щастието;

Много хора са нещастни и пропускат възможността да реализират мечтите си и да стигнат до пълноценно личностно развитие ;

Това често се дължи на недобра образователна система или на житейски обстоятелства, често свързани с бедност, които не са им позволили да развият способностите си;

Водени от тези наблюдения и от максимата, че „ако дадеш на някого една риба, ще го нахраниш за един ден,  ако го научиш да лови риба, му даваш храна за цял живот.“, сдружение „Мечта на живота“ обявява покана за представяне на проекти със следните цели:

  • Сдружение „Мечта на живота“ отправя покана за представяне на идейни проекти свързани с реализацаията на таланти и заложби на хора в неравностойно положение, които допринасят за подобряването на заобикалящата ни среда, посредством предоставянето на безвъзмездна стипендия. 
  • Идейните проекти е желателно да бъдат в сферата на изкуството, науката, социалните дейности и опазване на околната среда.

Сдружението „Мечта на живота“ се подкрепя от фондация „Жан-Ноел Торел“.