Нашите партньори

Финансов партньор

Фондация Жан-Ноел Торел

Дарителският фонд на фондация « Жан-Ноел Торел » е създаден на 19 април 2014 г. от Жан-Ноел Торел.

На 20 юни 2018 г. Жан-Ноел Торел и Селин Небу прехвърлят в него 100% от активите на „Институт Жан-Ноел Торел“ – дружеството майка, което управлява и ръководи френската компания NAOS.

Общият знаменател и мотивация за всички наши мисии е реализирането на човешкия потенциал.

Оперативни партньори